Σάββατο 16 Μαΐου 2015

Τα ζώα της Ευρώπης

Στα πλαίσια του προγράμματος Teachers for Europe, αλλά και του Μαθήματος της Μελέτης ασχοληθήκαμε με το θέμα"Τα ζώα της Ευρώπης".


Στόχος του προγράμματος ήταν η εξοικείωση  των μαθητών με την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτώντας ταυτόχρονα γνώσεις σχετικές με τα ζώα που ζουν στην Ευρώπη και την ευρωπαϊκή  νομοθεσία για την προστασία των ζώων αυτών.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μέρος των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήσαμε.


Δυστυχώς, ενώ ηχογραφήσαμε τις φωνούλες μας στο παραμυθάκι, λόγω τεχνικού προβλήματος χάθηκαν. 

2 σχόλια: